Om Korona-situasjonen

Oppdatert 12.03.20

Vi opplever for tiden svært mange henvendelser om hvordan man skal forholde seg til situasjonen vi er i nå.

Hovedhensikten med myndighetenes råd og tiltak er å forsinke smittespredning for å unngå at mange blir  syke samtidig, slik at helsevesenet klarer å hjelpe dem som blir alvorlig syke. Tiltakene kan endres på kort varsel!

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015.

Dersom du tror du kan være smittet av viruset, ring oss, eller send en e-melding. Disse vil bli prioritert for svar.

VIKTIG: IKKE MØT OPP UTEN AVTALE! Det kan bidra til å spre smitten.

Hvis du har symptomer på annen luftveisinfeksjon ber vi uansett om at du tar kontakt pr telefon eller elektronisk. Vi ønsker færrest mulig med luftveisinfeksjon inn i lokalene våre.

Hvis du ikke får tak i oss og føler deg alvorlig syk, ring legevakt på 116117.

Også på legevakta er det viktig å IKKE møte opp uten avtale.

Ikke henvend deg direkte på legevakt for prøvetaking, det vil sprenge kapasiteten. Du kan nå selv kontakte teststasjonen for testing dersom du har symptomer, se egen oversikt på dette.