Hvem skal ha 3.dose med covidvaksine?

 

 

Regjeringen har bestemt at noen skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. Dette gjelder personer over 16 år med alvorlig nedsatt immunforsvar.

FHI fremholder at det er spesialisthelsetjenesten som skal identifisere og varsle aktuelle pasienter.

Siden dette kan ta noe tid kan en del pasienter selv ta kontakt direkte med kommunen for å få vaksine, dette gjelder de i gruppe 1 (se under) som har dokumentasjon der diagnosen framgår (brev, epikrise, notat etc), og de I gruppe 2, kulepkt 2, (se under) som bruker et av de aktuelle medikamentene på den vedlagte listen.

FHI skriver om fastlegene: (Der det ikke er tvil om at pasienten skal ha tilbud om 3. dose (spesielt pasienter tilhørende gruppe 1), og der det er hensiktsmessig for å spare tid, kan fastlegen varsle og utstyre pasienten med dokumentasjon som bekrefter anbefaling om 3. dose. Men det presiseres at dette ikke primært er fastlegens ansvar. Oversikt over grupper og framgangsmåte:

Gruppe 1 .

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon.
 • Personer med alvorlig og moderat primær immunsvikt. . Personer som er i aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
 • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon. .

Gruppe 2.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Andre pasienter med pågående betydelig immundempende behandling.
 • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Personer som tilhører gruppe 1 vil få brev fra sykehuset om når de skal møte til vaksinasjon. Det er likevel mulig for personer i denne gruppa selv å bestille time til vaksinering. Til vaksinetimen må personen ta med et notat fra sykehuset (brev, epikrise eller annet) der diagnosen står.

Pasientene i gruppe 2 må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten med innkalling til vaksinetime, men pasienter i gruppe 2 som bruker immundempende medisiner som er nevnt i listen nedenfor, kan selv bestille time til vaksinedose 3.

Medisinbruken må da kunne dokumenteres. Dette kan gjøres i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn framgår.

De som står oppført her og selv kan bestille time til vaksinering med dose 3, kan sende en e-post til helse@sandefjord.kommune.no eller ringe vaksinetelefonen 33 41 60 50 (bemannet mandag-onsdag kl. 9-14

Det må ha gått minst fire uker fra sist vaksinedose før man får den 3. dosen, uavhengig om det er Pfizer eller Moderna.

Pasienter som bruker følgende immundempende medikamenter, er aktuelle for tredje vaksinedose:

 • Abatacept (orenciao)
 • Adalimumab (Humira, Hyrimoz)
 • Anakinra (Kineret)
 • Azathioprin (lmurel)
 • Baricitinib (Olumiant)
 • Belimumab (Benlysta)
 • Brodalumab (Kyntheum)
 •  Certolizumab pegol (Cimizia)
 • Ciklosporin (Sandimmun)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxa ) *1
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd .
 • Etanerecept (Enbrelo,Benepall)
 • Filgotinib (Jyseleca) 
 • Fingolimod (Gilenya) 
 • Golilumab (Simponio)
 • Guselkumab (Tremfya)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd .
 • lksekizumab (Talz)
 • nfliximab (Remicade, Remsima, Zessly, lnflectra, Flexabi) *2
 • Leflunomid (Arava)
 • Metotreksat (Metex, Methotrexat, Ebetrex) 
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd .
 • Mykofenolat (Cellcept) 
 • Okrelizumab (Ocrevus) *2, *3
 • Omalizumab (Xolair)
 • Ozanimod (Zeposia)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig over 1 måned
 • Rilonacept (Arcalyst) 
 • Risankizumab (Skyrizi) 
 • Rituksimab (MabThera, Rixathon) *2, *3 
 • Secukinumab (Cosentyx)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin)
 • Takrolimus (Prograf) 
 • Tocilizumab (RoActemra)
 • Tofacitinib (Xeljanz)
 • Upadacitinib (Rinvoq)
 • Ustekinumab (Stelara)
 • Vedolizumab (Entyvio)

 

 

*1 Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

*2 pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil vare å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

*3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene .

Les mer på FHI.no