Hvem er vi?

Leger: 

Spesialist i allmennmedisin Frode Grøndal.

Spesialist i allmennmedisin Ivar Aartun.

Spesialist i allmennmedisin Ragnar Sundby.

Hudlege Torill Formoe.

Leger i spesialisering 1 (LIS1, tidligere turnusleger), skifter hvert halvår.

Helsesekretærer:

Anna Bakke-Ludviksen

Jennifer Hoang

Lene Lømo