Vaksine for pneumokokk-lungebetennelse

Begrenset tilgang til pneumokokkvaksine for pneumokokk-lungebetennelse i Norge

Dette er en vaksine som beskytter mot pneumokokker, som er en bakterie man kan få lungebetennelse av.
Den beskytter ikke mot andre typer lungebetennelse, heller ikke influensa/ korona-virus.

Resterende vaksiner i Norge forbeholdes nå bare pasienter med følgende tilstand:
HIV-INFEKSJON/AIDS
STAMCELLETRANSPLANTASJON
CEREBROSPINALVÆSKELEKKASJE
B-CELLESVIKT
HEMATOLOGISK KREFT(LEUKEMI,LYMFOM,MYELOMATOSE)

ORGANTRANSPLANTASJON

VI BER DERE VISE FORSTÅELSE FOR AT DETTE ER RETNINGSLINJER VI MÅ FORHOLDE OSS TIL.

Apotekene vil ikke gi ut vaksiner på resept uten at disse diagnosene er riktige.